Vzdělávání


Rozšířená neverbální komunikace

 

Rozsah:    1 den  (4 hod.)               Místo, datum a hodina - viz přehled kurzů                  Cena: 3 333 Kč

 

Popis: / Přínosy: / Pro koho je určen:

Chcete umět číst lidi dříve než promluví?

Využijete znalost povahy či aktuálního rozpoložení druhé osoby pro její i vaše potřeby?

Rádi pomáháte druhým s tím, o čem sami nic netuší?

 

Co u Vás bude jinak ihned po semináři?

Co myslíte Vy?

 

Cena zahrnuje:

- školící materiály

- zadání domácí přípravy

- follow up zadání pro efektivní uplatnění v praxi